Skovservice

Der er større og større focus på Naturpleje af grønne områder, og tilmed med mulighed for tilskud til projekter.

Har du derfor overvejet for Naturpleje af grønne område, så som lavtliggende arealer, enge, moser, ådale, søer, læhegn og remisser ?

Hvis du har, så tilbyder Gangergaardens Maskinstation A/S mange muligheder inden for dette område, bl.a. grenknusning af skrub og træer, dybdepløjning til nyplantning, oprensning af åer og lign, bortkørsel af jord med lastbil eller dumpervogn, slåning af græs, wrapning af græs.
Græs kan endvidere formidles til videre salg.

Ring på 58 85 24 70 og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.