Reolpløjning

I samarbejde med HEDEDANMARK, opfører vi naturpleje over hele sjælland, i form af vildtremiser, læbælter og skovrejsning.
Vi køre med en reolplov der pløjer i 60cm dybbe, og en 4rk plantemaskine.