Reolpløjning

I samarbejde med HEDEDANMARK, opfører Gangergaardens Maskinstation A/S naturpleje over hele sjælland, i form af vildtremiser, læbælter og skovrejsning. Vi køre med en reolplov der pløjer i 60cm dybbe, og en 4rk plantemaskine.