Markarbejde

Det første der sker i marken når det bliver forår , der skal pløjes og harves. Derefter skal naturgødningen køres ud.

Gangergaardens Maskinstation A/S har et mål om at mindske fordampningen af næringssalte fra natur-gødningen, til glæde for korn og græsmarkerne og dermed kredsløbet.

Vi nedfælder en del af naturgødningen, herved kan planterne lettere optage det, da det ligger lige ved deres rødder. Sidst men ikke mindst så skal der såes.